English is fun! – Tydzień angielski

Dzieci w przedszkolu uczestniczyły w różnorodnych zajęciach, które połączyły naukę języka angielskiego z kreatywnymi aktywnościami. Dzieci bawiły się i uczyły języka angielskiego poprzez dynamiczne zajęcia związane z tematem lodów. Ćwiczyły kolory, smaki i słownictwo w sposób interaktywny poprzez gry i zabawy. Brały udział w pasjonujących zajęciach kulinarnych, podczas których tworzyły własne lody. Wszystkie etapy, od dodawania składników do mieszania, były opisane w języku angielskim, co pomagało dzieciom rozwijać słownictwo […]