Wyniki konkursu

Nasze przedszkole rokrocznie dołącza do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „ZBIERAJ BATERIE!” realizowanego we współpracy z firmą REBA wyspecjalizowaną w tworzeniu systemu zbiórki i odzysku zużytych baterii. Przypominamy, iż zużyte baterie wyrzucane w sposób niekontrolowany stanowią wielkie zagrożenie dla środowiska. Substancje w nich zawarte mogą zanieczyszczać glebę i wodę oraz pośrednio szkodzić zdrowiu człowieka. Wiek przedszkolny jest najlepszym czasem, by wprowadzać elementy edukacji ekologiczno – środowiskowej, która zaprocentuje w przyszłości. […]