Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Bajka” we Wrześni funkcjonuje cały rok
z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-18:00.
W ofercie naszego przedszkola i żłobka jest język angielski, zajęcia z rytmiki,
opieka logopedy, spacery i wycieczki w celach edukacyjnych i poznawczych.
Ponadto placówka posiada tablice interaktywne, a także sale gimnastyczną.

Atutem naszego przedszkola i żłobka jest atrakcyjne położenie i ciekawe miejsca wokół nas, ponieważ chętnie korzystamy z pobliskich parków, odpoczynku przy tężni lub obserwujemy przyjeżdżające i odjeżdżające pociągi.

Dzieci korzystają z naszego placu zabaw, gdzie często się bawią i wdychają świeże powietrze.
Możemy pochwalić się salą zabaw „Dino Świat”, a także Grotą Solną, z których dzieci regularnie korzystają.
Posiłki zapewnia nam firma cateringowa „Usługi Cateringowe Magdalena Sobaszkiewicz”.

Nauczyciele ucząc bawią, bawiąc uczą nasze dzielne dzieci. Pomagają im rozwijać aktywność twórczą,
wiarę we własne możliwości i samodzielność, by mogły odważnie ruszyć w świat.

Zapraszamy do zapisów

Zapisy trwają przez cały rok do momentu wyczerpania miejsc.
Informacje o dostępnych miejscach można uzyskać telefonicznie (tel. 519 762 182) w godz. 8:00-15:00.
Gwarancją miejsca jest złożenie karty zgłoszenia oraz dokonanie jednorazowej opłaty administracyjnej w wysokości 200 zł.
Dzieci zapisywane są według kolejności zgłoszeń.

Dokument należy złożyć osobiście lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: wrzesnia@nasza-bajka.pl

Opłaty

Opłata administracyjna – opłata jednorazowa, bezzwrotna, płatna w momencie składania karty zgłoszenia.
Koszt opłaty administracyjnej wynosi 200 zł. Czesne – stała, miesięczna opłata, płatna do 10 dnia każdego miesiąca.
Nie ulega zwrotowi bez względu na ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu/żłobku.

Stawka żywieniowa – śniadanie, obiad, podwieczorek, napoje. W przypadku nieobecności dziecka stawka podlega odliczeniu tylko w przypadku jej właściwego zgłoszenia. Nieobecność zgłaszamy wiadomością SMS (tel. 519 762 182) lub poprzez aplikację LiveKid do godziny 8:00 za dany dzień nieobecności. Koszt wyżywienia wynosi 14,00 zł/dzień.