Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Słupcy, to miejsce pełne dziecięcego uśmiechu i radości.
Funkcjonuje cały rok z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:00.
Godziny bezpłatne obowiązują od 7:30 do 12:30.
W ramach pobytu oferujemy język angielski, zajęcia z rytmiki, ozoboty, opiekę logopedy, spacery i wycieczki
w celach edukacyjnych i poznawczych. Zajęcia dodatkowe dopasowujemy do możliwości i zainteresowań dzieci.
Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego nie zapominając o codziennych spacerach i zabawach na powietrzu.

Dla naszych przedszkolaków organizujemy szereg warsztatów artystycznych i edukacyjnych.
Posiadamy przestronne sale wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz bezpieczny plac zabaw,
gdzie możemy realizować jedną z podstawowych aktywności jaką jest ruch.
Posiłki zapewnia nam firma cateringowa „USŁUGI CATERINGOWE MAGDALENA SOBASZKIEWICZ”.

Nauczyciele ucząc bawią, bawiąc uczą nasze dzielne dzieci. Pomagają im rozwijać aktywność twórczą,
wiarę we własne możliwości i samodzielność, by mogły odważnie ruszyć w świat.
Zapewniamy dzieciom zdrowy rozwój, a rodzicom dajemy pewność, że ich dzieci są w najlepszych rękach.

Zapraszamy do zapisów

Zapisy trwają przez cały rok do momentu wyczerpania miejsc.
Do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci powyżej 2,5 lat.
Informacje o dostępnych miejscach można uzyskać telefonicznie (tel. 502 949 920) w godz. 8:00-15:00.
Gwarancją miejsca jest złożenie karty zgłoszenia oraz dokonanie jednorazowej opłaty administracyjnej w wysokości 200 zł.
Dzieci zapisywane są według kolejności zgłoszeń.

Dokument należy złożyć osobiście lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: slupca@nasza-bajka.pl

Opłaty

Opłata administracyjna – opłata jednorazowa, bezzwrotna, płatna w momencie składania karty zgłoszenia.
Koszt opłaty administracyjnej wynosi 200 zł. Czesne – stała, miesięczna opłata, płatna do 10 dnia każdego miesiąca.

Pobyt 5 godzinny – bezpłatny. Pobyt całodzienny – czesne – stała, miesięczna opłata, płatna do 10 dnia każdego miesiąca.
Nie ulega zwrotowi bez względu na ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu.

Stawka żywieniowa – śniadanie, obiad, podwieczorek, napoje. W przypadku nieobecności dziecka stawka podlega odliczeniu tylko w przypadku jej właściwego zgłoszenia. Nieobecność zgłaszamy wiadomością SMS (tel. 502 949 920) lub poprzez aplikację LiveKid do godziny 7:30 za dany dzień nieobecności. Koszt wyżywienia wynosi 14,00 zł/dzień.