Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Słupcy, to miejsce pełne dziecięcego uśmiechu i radości.
Funkcjonuje cały rok z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.


Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:00.
Godziny bezpłatne obowiązują od 7:30 do 12:30.
W ramach pobytu oferujemy język angielski, zajęcia z rytmiki, ozoboty, opiekę logopedy, spacery i wycieczki
w celach edukacyjnych i poznawczych. Zajęcia dodatkowe dopasowujemy do możliwości i zainteresowań dzieci.
Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego nie zapominając o codziennych spacerach i zabawach na powietrzu.


Dla naszych przedszkolaków organizujemy szereg warsztatów artystycznych i edukacyjnych.
Posiadamy przestronne sale wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz bezpieczny plac zabaw,
gdzie możemy realizować jedną z podstawowych aktywności jaką jest ruch.
Posiłki zapewnia nam firma cateringowa „Kreatywna Kuchnia”.

Nauczyciele ucząc bawią, bawiąc uczą nasze dzielne dzieci. Pomagają im rozwijać aktywność twórczą,
wiarę we własne możliwości i samodzielność, by mogły odważnie ruszyć w świat.
Zapewniamy dzieciom zdrowy rozwój, a rodzicom dajemy pewność, że ich dzieci są w najlepszych rękach.

Zapraszamy do zapisów

Zapisy trwają przez cały rok do momentu wyczerpania miejsc.
Do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci powyżej 2,5 lat.
Informacje o dostępnych miejscach można uzyskać telefonicznie (tel. 502 949 920) w godz. 8:00-15:00.
Gwarancją miejsca jest złożenie karty zgłoszenia oraz dokonanie jednorazowej opłaty administracyjnej w wysokości 200 zł.
Dzieci zapisywane są według kolejności zgłoszeń.

Dokument należy złożyć osobiście lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: slupca@nasza-bajka.pl

Opłaty

Opłata administracyjna – opłata jednorazowa, bezzwrotna, płatna w momencie składania karty zgłoszenia.
Koszt opłaty administracyjnej wynosi 200 zł. Czesne – stała, miesięczna opłata, płatna do 10 dnia każdego miesiąca.

Pobyt 5 godzinny – bezpłatny. Pobyt całodzienny – czesne – stała, miesięczna opłata, płatna do 10 dnia każdego miesiąca.
Nie ulega zwrotowi bez względu na ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu.

Stawka żywieniowa – śniadanie, obiad, podwieczorek, napoje. W przypadku nieobecności dziecka stawka podlega odliczeniu tylko w przypadku jej właściwego zgłoszenia. Nieobecność zgłaszamy wiadomością SMS (tel. 502 949 920) lub poprzez aplikację LiveKid do godziny 7:30 za dany dzień nieobecności. Koszt wyżywienia wynosi 12,50 zł/dzień.