Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Bajka” w Strzałkowie, to miejsce pełne dziecięcego uśmiechu i radości. Funkcjonuje cały rok z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 17:00. 
Godziny bezpłatne w przedszkolu obowiązują od 7:30 do 12:30.

W ramach pobytu oferujemy język angielski, zajęcia z rytmiki, ozoboty, opiekę logopedy, spacery i wycieczki w celach edukacyjnych i poznawczych. Zajęcia dodatkowe dopasowujemy do możliwości i zainteresowań dzieci. Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego nie zapominając o codziennych spacerach i zabawach na powietrzu.

Dla naszych dzieci organizujemy szereg warsztatów artystycznych i edukacyjnych. Posiadamy przestronne sale wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz bezpieczny plac zabaw, gdzie możemy realizować jedną z podstawowych aktywności jaką jest ruch.

Atutem naszego przedszkola i żłobka jest sala integracji sensorycznej, w której praca polega na zabawie.
Integracja sensoryczna (SI), to proces zachodzący w układzie nerwowym. Polega na odbieraniu, rejestrowaniu i interpretowaniu bodźców docierających do poszczególnych zmysłów człowieka. Umiejętne pobudzanie zmysłów – dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku wpływa na kształtowanie i dojrzewanie układu nerwowego. Dzięki, temu maluch potrafi lepiej koncentrować się, rozpoznawać i regulować emocje oraz sprawniej rozwijać kompetencje językowe. A to tylko, niektóre z efektów pracy z dziecięcą sensoryką. Prawidłowa integracja sensoryczna, to dobre współdziałanie narządów zmysłowych, które niezbędne są do harmonijnego rozwoju i odpowiedniego funkcjonowania dzieci w świecie.

Nauczyciele ucząc bawią, bawiąc uczą nasze dzielne dzieci. Pomagają im rozwijać aktywność twórczą, wiarę we własne możliwości i samodzielność, by mogły odważnie ruszyć w świat.

Zapraszamy do zapisów

Zapisy trwają przez cały rok do momentu wyczerpania miejsc.
Informacje o dostępnych miejscach można uzyskać telefonicznie (tel. 690 550 900) w godz. 8:00-15:00.
Gwarancją miejsca jest złożenie karty zgłoszenia oraz dokonanie jednorazowej opłaty administracyjnej w wysokości 200 zł.
Dzieci zapisywane są według kolejności zgłoszeń.

Dokument należy złożyć osobiście lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: strzalkowo@nasza-bajka.pl

Opłaty

Opłata administracyjna – opłata jednorazowa, bezzwrotna, płatna w momencie składania karty zgłoszenia.
Koszt opłaty administracyjnej wynosi 200 zł. Czesne – stała, miesięczna opłata, płatna do 10 dnia każdego miesiąca.
Pobyt 5 godzinny w przedszkolu – bezpłatny. Pobyt całodzienny – czesny – stała, miesięczna opłata, płatna do 10 dnia każdego miesiąca. Nie ulega zwrotowi bez względu na ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu/żłobku.

Stawka żywieniowa – śniadanie, obiad, podwieczorek, napoje. W przypadku nieobecności dziecka stawka podlega odliczeniu tylko w przypadku jej właściwego zgłoszenia. Nieobecność zgłaszamy wiadomością SMS (tel. 690 550 900) lub poprzez aplikację LiveKid do godziny 8:00 za dany dzień nieobecności. Koszt wyżywienia wynosi 14,00 zł/dzień.