Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Rudkach funkcjonuje cały rok
z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
Zapewnimy elastyczne godziny 6:30-18:00,
bezpłatny pobyt obowiązywać będzie w godzinach 7:30 do 12:30.

W ramach pobytu oferujemy język angielski, zajęcia z rytmiki, ozoboty, opiekę logopedy, spacery i wycieczki
w celach edukacyjnych i poznawczych. Zajęcia dodatkowe dopasowujemy do możliwości i zainteresowań dzieci.

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego. Prawidłowy rozwój fizyczny oraz psychiczny dzieci jest dla nas priorytetem. Propagujemy zdrowy tryb życia i zapewniamy podopiecznym rzetelną edukację oraz kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole. Jednocześnie dbamy o budowanie w nich umiejętności społecznych, poprzez naukę tworzenia relacji z innymi ludźmi, rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Nauczyciele ucząc bawią, bawiąc uczą nasze dzielne dzieci. Pomagają im rozwijać aktywność twórczą,
wiarę we własne możliwości i samodzielność, by mogły odważnie ruszyć w świat.

Zapraszamy do zapisów

Zapisy trwają przez cały rok do momentu wyczerpania miejsc.
Do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci powyżej 2,5 lat.
Informacje o dostępnych miejscach można uzyskać telefonicznie (tel. 798 812 989) w godz. 8:00-15:00.
Gwarancją miejsca jest złożenie karty zgłoszenia oraz dokonanie jednorazowej opłaty administracyjnej w wysokości 200 zł.
Dzieci zapisywane są według kolejności zgłoszeń.

Dokument należy złożyć osobiście lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: trzemeszno@nasza-bajka.pl

Opłaty

Opłata administracyjna – opłata jednorazowa, bezzwrotna, płatna w momencie składania karty zgłoszenia.
Koszt opłaty administracyjnej wynosi 200 zł. Czesne – stała, miesięczna opłata, płatna do 10 dnia każdego miesiąca.
Nie ulega zwrotowi bez względu na ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu/żłobku.

Stawka żywieniowa – śniadanie, obiad, podwieczorek, napoje. W przypadku nieobecności dziecka stawka podlega odliczeniu tylko w przypadku jej właściwego zgłoszenia. Nieobecność zgłaszamy wiadomością SMS (tel. 798 812 989) lub poprzez aplikację LiveKid do godziny 7:00 za dany dzień nieobecności. Koszt wyżywienia wynosi 15,00 zł/dzień.